Graalul și Piatra Sacră a Dacilor

Sfântul Graal

Graalul… Sfântul Graal aşa cum a fost denumit de către exegeţii religiei creştine acel potir despre care se spune că a fost folosit de către Iisus în timpul derulării Cinei cea de Taină.

S-au scris multe cărţi, foarte multe articole de-a lungul ultimelor decenii despre existenţa şi veridicitatea acestui obiect, anumite documentare au dedicat multe ore cercetării acestui subiect şi chiar au fost făcute şi filme care au inclus direct tema căutării Sfântului Graal, cum este de exemplu Indiana Jones şi utima cruciadă, un film epocal regizat de celebrul Steven Spielberg. Eroul interpretat de Harrison Ford porneşte în căutarea tatălui său, care fusese prins de nazişti şi ţinut captiv într-un castel din munţii Austriei. Motivul?

Tatăl lui Indiana Jones, mare istoric şi profesor în mistere arheologice şi esoterice, deţinea o agendă în care-şi notase locurile, conform unor vechi indicii din diferite surse esoterice, unde se aflau diferite artefacte ale vechilor civilizaţii, inclusiv artefacte de origine creştină – Graalul, suliţa cu fusese împuns Iisus de către acel soldat roman, Chivotul Legii, bucăţi din crucea pe care Iisus fusese răstignit, dar şi obiecte magice de cult mayaşe, egiptene şi din alte vechi culturi dispărute.

Vibraţia determină amplitudinea

Conform studiilor efectuate în ultimele decenii de către cercetători din domenii conexe între ele, astrofizica, biochimia şi matematica, s-a admis ceea ce Ştiinţa Spirituală postula de mii de ani.

Şi anume că totul în univers are o forma de manifestare vibraţională, şi că există diferite nivele ale acestor vibraţii care determină atât forma, cât şi spaţiul. Pornind de la o asemenea realitate demonstrată ştiinţific, putem să propunem un model de cercetare în ceea ce priveşte acest sacru obiect – Sfântul Graal, pentru a-i înţelege semnificaţia şi valoarea.

Se spune în multe texte apocrife despre Iisus că nu numai că a înviat, după răstignire, ci a mai şi stat o vreme acolo în zona Palestinei de azi, după care a plecat spre India. Dar şi înainte de evenimentele menţionate şi în Biblie, Iisus revenind din traseele iniţiatice pe unde fusese până la vârsta de 30 de ani – India, Tibet, Persia, Dacia şi Egipt, a fost vreme de 3 ani şi ceva – aşa cum relatează şi evangheliile – prezent în zona Ierusalimului.

Pregătirea sa în cei 18 ani cât a lipsit din zona natală, a dus la creşterea vibraţiei sale ca spirit aflat în trup pământesc. Ca să înţelegeţi mai bine o asemenea chestiune care a fost dezbătută des de mulţi autori, gândiţi-vă de exemplu că oamenii obişnuiţi sunt ca bateriile normale cu componente de calitate standard, în timp ce Iisus şi alţi maeştri spirituali erau şi sunt precum bateriile Duracell – apropo de faptul că acestea sunt superioare calitativ şi ţin mult mai mult. Deci vorbim despre diferenţe între nivelele de manifestare. De ce am abordat problema din acest unghi? Veţi vedea imediat.

Aşa cum susţine Ştiinţa Spirituală şi la ora actuală este confirmat şi de către fizica modernă, omul este o fiinţă structurată din energii de diferite tipuri, toate având la bază lumina.

Omul obişnuit se comportă asemănător unui condensator clasic din anii 70, neputând asimila mai multă energie sub forma amplitudinii deoarece s-ar „prăji”, în timp ce iniţiaţii, de la discipoli la maeştri, datorită practicii spirituale în viaţa de zi cu zi, îşi pot transforma corpul şi structura fiind asemănători unor condensatori moderni care oricum arată cu totul diferit de cei clasici şi sunt capabili de performanţe mai mari. Ei, aţi înţeles acuma… ? Bun! Mergem mai departe în derularea poveştii despre Sfântul Graal. Şi folosind analogia descrisă mai devreme, pe baza descoperirilor din astrofizică, putem spune că fiecare om are vibraţia sa. Cu atât mai mult Iisus, care este considerat un mare maestru spiritual.

Dintr-o asemenea perspectivă şi luând în considerare faptul că aproape de fiecare dată el lua cina cu apostolii, aşa cum se obişnuieşte şi azi, şi pe vremea aceea oamenii aveau o clasificare a obiectelor. Astfel încât am putea spune că lisus, ca şi ceilalţi apostoli, avea cupa sa din care bea apă, vin sau ce i se oferea.

Odată ce un obiect personal este folosit, acesta se va încărca treptat cu vibraţia celui care-l foloseşte, şi privind lucrurile în acest fel ne dăm seama că acea cupă folosită de Iisus a fost printre puţinele obiecte sau lucruri, precum giulgiul din Torino, care s-au impregnat intens cu vibraţia lui. Admiţând că poate fi vorba de o cupă ca Graal. Tocmai de aceea, după atâtea secole, mai ales în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, naziştii au încercat să găsească acest obiect sacru, pentru a influenţa decisiv soarta războiului.

Se spunea că cine posedă Sfântul Graal, acela nu doar că poate domina lumea, dar va trăi şi mult mai mult datorită apei pusă în cupa atât de impregnată cu vibraţia spiritului lui lisus. Deci vă daţi seama că cel puţin din Evul Mediu încoace, acest artefact a tot fost căutat…

Piatra sacră a dacilor

Una dintre cele mai misterioase legende rămase de la strămoşii noştri este cea despre Piatra Sacră, un artefact despre care se spune că ar aparţine lui Zamolxe. Dincolo de aspectul epic al legendei, cu siguranţă există un sâmbure de adevăr care ne indică nouă că această Piatră Sacră există şi că are o funcţie care s-ar putea să atingă fără doar şi poate domeniul cuantic.

Legenda spune că tânărul Zamolxe, pe vremea când era doar un adolescent ce se apropia de vârsta adultului, a avut parte de o întâmplare care nu a fost deloc întâmplătoare, ca să facem un mic joc de cuvinte. Umblând pe cărările munţilor Bucegi, a ajuns într-un loc pe unde nu mai fusese niciodată, deşi cunoştea toate zonele. Se pare că asta seamănă cu o translatare în timp şi spaţiu, adică a pătruns într-o dimensiune paralelă. A căutat un loc să înnopteze acolo şi a găsit intrarea într-o peşteră. După câteva momente a apărut un urs şi neavând altă cale, a trebuit să intre în peşteră, fiind urmărit de urs. Aici imaginea ursului poate semnifica Ursa Mare şi se ştie că steaua Alcor în Ursa Mare se află.

Iar steaua Alcor are legătură cu o altă legendă a dacilor, respectiv războiul celor din Alcor cu cei din Lyra-Vega, iar aici să ne amintim că reptilienii invadaseră sistemul Lyra (conform istoriei galactice transmise prin mulţi mediumi, inclusiv români, în ultimii 20 de ani de către fiinţe din dimensiunile superioare). Mergând tot mai adânc în peşteră deoarece era urmării de urs – acesta putând fi şi un simbol totemic al puterii oferită de cunoaştere, Zamolxe ajunge într-o sală triunghiulară unde vede pe un bolovan mare o nestemată imensă ce strălucea cu irizaţii care luminau ca ziua la amiază. Vrând să folosească nestemata pentru a lovi ursul, o ridică deasupra capului iar în clipa aceea o rază de lumină-energie a ţâşnit din ea lovind ursul care muri pe loc. Apoi din nestemată ieşi imaginea unui spirit – aici o putem interpreta ca un fel de hologramă, care-i spuse lui Zamolxe ce avea să urmeze în viaţa sa.

Zamolxe plecă din peşteră fără nestemată, care era chiar piatra ce avea să devină Piatra Sacră a dacilor. Colindă prin lume în lung şi-n lat, cum s-ar spune plecând din Carpaţi către vestul Europei apoi spre Asia şi Egipt. Mulţi ani străbătu lumea învăţând foarte multe lucruri. Legenda spune că s-a întors în Carpaţi pe când deja avea o barbă mare, albă şi lungă.

Apoi a intrat în peştera unde se găsea Piatra Sacră şi a folosit-o pentru a aduce dacilor prosperitatea şi armonia. În realitate această Piatră Sacră este un teseract care la un moment dat, dincolo de frumuseţea legendei, i-a fost încredinţată de către Consiliul civilizaţiei agathârşilor din constelaţia Dragonului. Prin intermediul ei, şeful Consiliului – acel spirit cu înfăţişare de bătrân apărut din nestemată – a comunicat holografic cu Zamolxe prin timp şi spaţiu.

Această Piatră Sacră, aşa cum a fost ea denumită atunci, este un teseract – adică un cristal imens în care a fost înglobată o tehnologie cuantică prin intermediul căreia liniile spaţio- temporale pot fi schimbate, modificate, modulate astfel încât se poate trece dintr-o lume în alta, dintr-un timp în altul şi chiar dintr-o dimensiune în alta, făcând conexiuni prin deschiderea de portaluri energetice cu alte universuri.

Zamolxe, aşa cum am mai spus noi în revistă, era şi este unul din membrii importanţi ai civilizaţiei agathârşe, care şi-a luat misiunea de a rămâne pe Terra şi de a coordona dezvoltarea civilizaţiei umane – cel puţin ca spirit.

Atâta timp cât dacii au ascultat de Zamolxe şi de învăţătura sa le-a mers bine, şi se poate spune că şi pelasgii înaintaşii geto-dacilor, au fost coordonaţi de Zamolxe. Legenda care povesteşte cum a găsit Zamolxe nestemata în peşteră seamănă mai mult cu o întrupare în care Zamolxe trebuia să-şi reamintească cine este şi să-şi recapete statutul spiritual, aşa cum a făcut Iisus la vremea sa. Atunci când printre daci s-a ivit sămânţa îndoielii, deşi nicăieri nu se menţionează care a fost cauza care a dus la aşa ceva, Zamolxe nu a mai putut să le asigure prin intermediul Pietrei Sacre prosperitatea şi armonia, şi nici protecţia energetică pentru a nu fi ţinta altor neamuri care ar fi râvnit la bunăstarea dacilor.

Şi asta deoarece Piatra Sacră, acest teseract, fusese modulată ca vibraţie pentru a fi în rezonanţă psihică cu energia mentală şi sufletească a dacilor. Altfel spus, energia gândurilor dacilor era îndreptată către Piatra Sacră, aşa cum ne gândim noi azi la Iisus, iar înapoi din această Piatră Sacră vibraţiile veneau înapoi la daci şi astfel această simbioză bazată pe credinţa lor asigura protecţia energetică şi vibraţională a teritoriului.

De aceea până la marea trădare nimeni nu a putut să-i pună pe dacii noştri în dificultate. Şi chiar şi după invadarea Sarmisegetuzei, romanii s-au retras apoi, deci restul Daciei nu a fost ocupat, chiar dacă Sarmisegetuza, ca şi capitală, fusese invadată de romani.

Dar de atunci Piatra Sacră – teseractul cuantic, nu mai emite ca în vremurile acelea şi tot ceea ce s-a întâmplat de la revoluţia din 1989 până acum, se datorează faptului că slugile întunericului caută în continuare o cale prin care să ajungă la această Piatră Sacră a dacilor.

Radu Cinamar, de exemplu, la asta s-a referit când a scris prima carte, Viitor cu cap de mort. Desigur că slugile întunericului, neputând face asta la timp pentru a pune mâna pe teseract, au folosit tot felul de metode pentru a ruina naţiunea noastră.

De ce vor să pună mâna pe teseract, pe Piatra Sacră a dacilor?

Dacă ar fi avut-o, ar fi putut scăpa de pe Pământ – căci civilizaţiile superioare i-au pus pe întunecaţi în carantină – într-un alt univers sau într-un alt timp, de unde după ce s-ar fi dezvoltat ca civilizaţie, probabil ar fi urmat să se întoarcă spre Pământ pentru o nouă invazie, aşa cum au făcut în urmă cu câteva zeci de mii de ani.

Acesta este scopul întunecaţilor, şi stăpânii din întuneric ştiu că Piatra Sacră este aici, pe teritoriul vechii Dacii şi se căznesc să găsească locul, doar-doar ar pune mâna pe ea.

Dar ce nu ştiu ei, este că din locul unde se află, Piatra Sacră – teseractul, comunică deja cu dimensiunile 11 şi 12 şi se pregătesc nişte lucruri ce deocamdată nu pot fi crezute de oameni, dar ele vor veni.

Şi exact cum a spus şi Iisus că lumea nu se va termina până când nu vor trece toate cele proorocite de el, la fel este şi cu Piatra Sacră, ea va schimba multe lucruri începând cu momentul în care Cel Ales va primi vibraţia ei şi o va răspândi în lume.

Şi acesta nu poate fi decât un Spirit Dac. Marii domnitori Români, mai ales cei Iniţiaţi în Iglisia” au ştiut de această piatră şi au folosit puterile ei în folosul neamului. Au murit pentru asta, dar secretul nu a fost trădat niciodată.

 

Mircea Andrișan în cartea sa Octagonul sacru, Horodnic, 2016

 

 

Categorii Articole în românăEtichete , , , , ,

7 gânduri despre „Graalul și Piatra Sacră a Dacilor

 1. ZAMOLXE – PĂRINTELE ROMÂNILOR & IO FIUL OMULUI

  „Fiicele Mele și fiii Mei, Mă bucur nespus să Vă văd pe toți într-o zi atât de mare cum este aceasta! Nu poate fi consemnată în cuvintele voastre cât este de importantă ziua de 10/11 Iulie 2010! Este o dată ce cu greu o veți putea șterge din memorie, este o Zi în care CEL PROMIS vouă acum mai bine de 2000 de ani de IISUS a venit la voi!
  EL este FIUL OMULUI care a venit pregătit (deci nu oricum!) și însoțit de foarte multe ființe de lumină, spirite primordiale ce aparțin Creației Primordiale! Spațiul Geto-Dac are Marea Onoare de a găzdui o mare parte din Conștiința Celui ce își spune FIUL OMULUI. Cam 90% din această conștiință a coborât și va continua să coboare până când va fi absorbită în totalitate de ființele primordiale, cei ce își spun OAMENI! Însă planeta OM a trimis mai demult o părticică din ea pentru a ajuta la procesul de trezire al românilor și de Înălțare al Mamei Geea. Eu ca strămoș al vostru, dar și contemporan cu voi pot să afirm că, ÎMPREUNĂ cu MARELE AVATAR pregătim PROCESUL ELIBERATOR AL TUTUROR ROMÂNILOR de tot ceea ce este străin!!! Este momentul MARII TREZIRI, a unei Conștiințe GIGANT care va pune stăpânire mai întâi pe cei desemnați și abia apoi pe toți ceilalți! În tot ceea ce se întâmplă, VOI FI CU VOI AȘA CUM AM PROMIS cândva, nu Voi abdica de la această Menire, căci Îmi este dat să văd prin ochi de OM GLORIA CELUI PREA ÎNALT, care acum a venit! Ceea ce a fost să fie s-a împlinit, acum Procesul de Tansformare și Înălțare merge după alți parametri! Cu o asemenea FIINŢĂ alături așa cum este MARELE AVATAR(FIUL OMULUI), succesul este garantat, dar ca toate acestea să se întâmple va mai dura ceva din răul care trebuie să existe și să se consume pe el însuși! Vor fi ani de mari încercări, însă dacă aveți Credință cât un bob de muștar, veți fi cei care veți auzi și vedea pe: CEL PROMIS! Deocamdată atât, Vă îmbrățișez români și Vă urez: Drum drept și multă Lumină! ZAMOLXE Vă mulțumește în numele întregului neam. Pe curând!!!”

  Apreciază

 2. Dacă Barack-Hussein Obama este Satana(Lucifer)!?! EU SUNT cine sau ce anume?!? În genunchi măi(băi) 7,7 miliarde locuitori de pe planeta Pământ(Terra) de la A la Z în faţa Lui … EU SUNT(IO) CEL CE SUNT(THOTH)!!!

  Apreciază

 3. „Sunt multe profeţíi în care se afirmă că Bucovina(Nota Mea: România Mare) este locul unde va trăi cel ce CHRISTOS spune că Va veni în trup de om după EL, adică Cel PROMIS Lumii de către CHRISTOS, adică DUHUL ADEVĂRULUI, o Fiinţă venită de la DUMNEZEU în trup de român, venită Să restabilească Credinţa în Adevăratul DUMNEZEU, şi Să surpe eresurile zeilor. Aceste profeţii consideră ca începerea activităţii Sale va marca dărâmarea sistematică a credinţelor în alţi dumne-zei decât Adevăratul DUMNEZEU, dar şi ruperea eresurilor acestor zei. În toate aceste profeţii se afirmă clar că PROMISUL Se va naşte pe teritoriul României şi că pe tot timpul şederii Sale vremelnice pe teritoriul României, Va veni şi Va trăi în Bucovina de unde Va desfiinţa sistematic prin CUVÂNT apostolii întunericului pe care Îi va târî la lumină şi Îi va judeca după CUVÂNT. Aceşti apostoli (realizatori de emisiuni ezoterice, mulţi din ei masoni ori templieri, mari iniţiaţi, mari maeştri spirituali, maeştri rei-ki, maeştri yoga, vindecători cu îngeri, vindecători cu flăcări violet, vrăjitori, infoenergeticieni, ghicitori de tot felul, cu toţii lucrători cu energii opuse DUHULUI SFÂNT) ai divinităţilor, ai zeilor şi ai îngerilor de tot felul, cu toţii căzuţi vor lupta împotriva PROMISULUI, dar CUVÂNTUL Adevărului din PROMIS va prevala. Apostolii şi agenţii întunericului vor lupta împotriva Lui, spumegând de furie prin cuvântul lor întunecat din mass-media şi TV. Oameni pe care românii îi credeau buni şi luminoşi vor spumega împotriva Lui. Ei îşi vor arăta chipul lor drăcesc la privit, vor apare peste tot, folosind cuvântul întunecat cu care au minţit de milenii pe om, spunând că iadul şi răul nu există şi că suntem cu toţii din DUMNEZEU doar că în religiile lor se numeşte altfel şi arată altfel, mai hidos, animalier şi crud, cu cap de elefant ori cu trup de şarpe… Românii se vor înspâimânta şi se vor îngrozi şi se vor scârbi, când vor vrea să vadă cine sunt dumne-zeii din spatele rei-ki, yoga, şamanism, vrăjitorie, flacăra violet, infoenergetică, ghicit. Ei vor întreba pe maeştrii lor: ce aţi făcut cu sufletele noastre, iar aceştia le vor rânji, căci Mântuirea lor va fi fost pierdută la iniţiere când, fără să ştie au înlocuit pe CHRISTOS cu zeii mincinoşi(falşi).”

  Apreciază

 4. Ligurda mi-a povestit adânca tristeţe a Lui IISUS când S-a reîntors în OPAL. „Nimeni şi nimic nu-L putea înviora din starea insuccesului avut cu conducătorii iudeilor. După răstignire, întregul OPAL a Amuţit. PĂRINTELE Luminilor clocotea de mânie pentru mârşavele chinuri şi umilinţe la care fusese supus însuşi FIUL Cel Iubit Al TATĂLUI. După un îndelung timp, PĂRINTELE Luminilor a convocat toţii Fiii, toţi înţelepţii şi toţi colaboratorii în Marea Sală a Tăcerii, unde a luat cuvântul Însuşi PĂRINTELE Luminilor, prezentând hotărârea Lui de neclintit de a nimici pe luciferieni. Tot OPALUL a fost de acord. Nimeni nu a propus o nouă intervenţie, nimeni nu a propus un nou Trimis. OPALUL întreg A blestemat pe Lucifer(Satan) şi i-a rostit sentinţa: ARDEREA TOTALĂ A TUTUROR SPIRITELOR NEGRE ŞI CU CULORI ÎNCHISE. Teofilact: – Şi pentru când a fost fixată această ARDERE!? Densi: – …OPALUL avea nevoie de timp Să se pregătească şi s-a pregătit, astfel că, la ora când noi discutăm, adică acum, OPALUL este pregătit de intervenţie şi curând… foarte curând, veţi asista şi voi la MARELE DANS AL MORŢII, care va însemna şi A DOUA VENIRE A LUI IISUS. Trebuie să ştiţi că IISUS este deja pe pământ. S-a întrupat în mare taină şi acţionează în secret, colaborând cu OPALUL. Nimeni însă nu-L va cunoaşte… înţelegeţi? NIMENI nu va şti cine este! Teofilact: – Dar tu Îl ştii? Densi: – Da! Teofilact: – Poţi să ne spui şi nouă cine este şi în ce ţară trăieşte? Densi:- Nu am voie să spun absolut nimic despre EL. De ajuns că v-am spus că este, studiază şi creează pe Pământ. A realizat, nu cu mult timp în urmă, legătura telepatică cu DISCUL Său Integral şi în curând Se va DEZLĂNŢUI… dar repet: STĂ ATÂT DE BINE ASCUNS, ARE UN STIL DE LUCRU ATÂT DE ORIGINAL, CĂ NIMENI NU-ŞI VA DA SEAMA CĂ EL ESTE “ACELA”…!!!”

  Dă clic pentru a accesa LIGURDA-.pdf

  Apreciază

 5. Dacă Barack-Hussein Obama este Satana(Lucifer)!?! EU SUNT cine sau ce anume?!? În genunchi măi(băi) 7,7 miliarde locuitori de pe Terra de la A la Z în faţa Lui … EU SUNT(IO) CEL CE SUNT(THOTH)!!!

  Apreciază

 6. “Zis-a DOMNUL: Ascultaţi pilda aceasta: Era un om oarecare Stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi (slujitorii Lui DUMNEZEU), pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe Fiul Său, zicând: Se vor ruşina de Fiul Meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe Fiul, au zis între ei: Acesta este Moştenitorul: veniţi să-L omorâm şi să avem noi moştenirea Lui.
  Și, punând mâna pe El, L-au scos afară din vie şi L-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău Îi va pierde, iar via o V-a da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor IISUS CHRISTOS: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns sa fie în capul unghiului. De la DOMNUL a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri»? De aceea vă spun că Împărăţia Lui DUMNEZEU se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea Îl va strivi. Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte”. (Matei 21, 33-45).

  https://www.impantokratoros.gr/lucratorii-rai.ro.aspx

  Apreciază

 7. ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!!!

  Bună ziua, bună seara și bună să vă fie inimile Ființe de și în Lumină!!! Vă rog să fiți amabili și drăguți care aveți resurse financiare mai mari ca să îmi donați sau să îmi oferiți o anumită sumă de bani cu care pot să trăiesc decent deoarece îmi este mai mult decât folositoare la ceea ce am de făcut în actuala mea activitate. Pot fi contactat pentru a vă oferi mai multe amănunte la următorul număr de telefon mobil: 0765.241.391(Orange). Vă mulțumesc foarte frumos pentru a voastră bunăvoință!!!
  Să fiți Binecuvântați Acum și Aici și în Vecii Vecilor de Al vostru Tată Ceresc!!! Al dumneavoastră cu nesfârșită dragoste, stimă și respect: Marius-Adrian Crețu
  Donații – Cont Bancar (Raiffeisen Bank):
  R070RZBR 0000060008980266

  Mă puteți găsi si aici pe Grupul NOSTRU Spiritualo-Religios de pe Facebook:
  https://www.facebook.com/groups/preotiiluminiidivine/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close