Graalul și Piatra Sacră a Dacilor

Sfântul Graal

Graalul… Sfântul Graal aşa cum a fost denumit de către exegeţii religiei creştine acel potir despre care se spune că a fost folosit de către Iisus în timpul derulării Cinei cea de Taină.

S-au scris multe cărţi, foarte multe articole de-a lungul ultimelor decenii despre existenţa şi veridicitatea acestui obiect, anumite documentare au dedicat multe ore cercetării acestui subiect şi chiar au fost făcute şi filme care au inclus direct tema căutării Sfântului Graal, cum este de exemplu Indiana Jones şi utima cruciadă, un film epocal regizat de celebrul Steven Spielberg. Eroul interpretat de Harrison Ford porneşte în căutarea tatălui său, care fusese prins de nazişti şi ţinut captiv într-un castel din munţii Austriei. Motivul?

Tatăl lui Indiana Jones, mare istoric şi profesor în mistere arheologice şi esoterice, deţinea o agendă în care-şi notase locurile, conform unor vechi indicii din diferite surse esoterice, unde se aflau diferite artefacte ale vechilor civilizaţii, inclusiv artefacte de origine creştină – Graalul, suliţa cu fusese împuns Iisus de către acel soldat roman, Chivotul Legii, bucăţi din crucea pe care Iisus fusese răstignit, dar şi obiecte magice de cult mayaşe, egiptene şi din alte vechi culturi dispărute.

Vibraţia determină amplitudinea

Conform studiilor efectuate în ultimele decenii de către cercetători din domenii conexe între ele, astrofizica, biochimia şi matematica, s-a admis ceea ce Ştiinţa Spirituală postula de mii de ani.

Şi anume că totul în univers are o forma de manifestare vibraţională, şi că există diferite nivele ale acestor vibraţii care determină atât forma, cât şi spaţiul. Pornind de la o asemenea realitate demonstrată ştiinţific, putem să propunem un model de cercetare în ceea ce priveşte acest sacru obiect – Sfântul Graal, pentru a-i înţelege semnificaţia şi valoarea.

Se spune în multe texte apocrife despre Iisus că nu numai că a înviat, după răstignire, ci a mai şi stat o vreme acolo în zona Palestinei de azi, după care a plecat spre India. Dar şi înainte de evenimentele menţionate şi în Biblie, Iisus revenind din traseele iniţiatice pe unde fusese până la vârsta de 30 de ani – India, Tibet, Persia, Dacia şi Egipt, a fost vreme de 3 ani şi ceva – aşa cum relatează şi evangheliile – prezent în zona Ierusalimului.

Pregătirea sa în cei 18 ani cât a lipsit din zona natală, a dus la creşterea vibraţiei sale ca spirit aflat în trup pământesc. Ca să înţelegeţi mai bine o asemenea chestiune care a fost dezbătută des de mulţi autori, gândiţi-vă de exemplu că oamenii obişnuiţi sunt ca bateriile normale cu componente de calitate standard, în timp ce Iisus şi alţi maeştri spirituali erau şi sunt precum bateriile Duracell – apropo de faptul că acestea sunt superioare calitativ şi ţin mult mai mult. Deci vorbim despre diferenţe între nivelele de manifestare. De ce am abordat problema din acest unghi? Veţi vedea imediat.

Aşa cum susţine Ştiinţa Spirituală şi la ora actuală este confirmat şi de către fizica modernă, omul este o fiinţă structurată din energii de diferite tipuri, toate având la bază lumina.

Omul obişnuit se comportă asemănător unui condensator clasic din anii 70, neputând asimila mai multă energie sub forma amplitudinii deoarece s-ar „prăji”, în timp ce iniţiaţii, de la discipoli la maeştri, datorită practicii spirituale în viaţa de zi cu zi, îşi pot transforma corpul şi structura fiind asemănători unor condensatori moderni care oricum arată cu totul diferit de cei clasici şi sunt capabili de performanţe mai mari. Ei, aţi înţeles acuma… ? Bun! Mergem mai departe în derularea poveştii despre Sfântul Graal. Şi folosind analogia descrisă mai devreme, pe baza descoperirilor din astrofizică, putem spune că fiecare om are vibraţia sa. Cu atât mai mult Iisus, care este considerat un mare maestru spiritual.

Dintr-o asemenea perspectivă şi luând în considerare faptul că aproape de fiecare dată el lua cina cu apostolii, aşa cum se obişnuieşte şi azi, şi pe vremea aceea oamenii aveau o clasificare a obiectelor. Astfel încât am putea spune că lisus, ca şi ceilalţi apostoli, avea cupa sa din care bea apă, vin sau ce i se oferea.

Odată ce un obiect personal este folosit, acesta se va încărca treptat cu vibraţia celui care-l foloseşte, şi privind lucrurile în acest fel ne dăm seama că acea cupă folosită de Iisus a fost printre puţinele obiecte sau lucruri, precum giulgiul din Torino, care s-au impregnat intens cu vibraţia lui. Admiţând că poate fi vorba de o cupă ca Graal. Tocmai de aceea, după atâtea secole, mai ales în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, naziştii au încercat să găsească acest obiect sacru, pentru a influenţa decisiv soarta războiului.

Se spunea că cine posedă Sfântul Graal, acela nu doar că poate domina lumea, dar va trăi şi mult mai mult datorită apei pusă în cupa atât de impregnată cu vibraţia spiritului lui lisus. Deci vă daţi seama că cel puţin din Evul Mediu încoace, acest artefact a tot fost căutat…

Piatra sacră a dacilor

Una dintre cele mai misterioase legende rămase de la strămoşii noştri este cea despre Piatra Sacră, un artefact despre care se spune că ar aparţine lui Zamolxe. Dincolo de aspectul epic al legendei, cu siguranţă există un sâmbure de adevăr care ne indică nouă că această Piatră Sacră există şi că are o funcţie care s-ar putea să atingă fără doar şi poate domeniul cuantic.

Legenda spune că tânărul Zamolxe, pe vremea când era doar un adolescent ce se apropia de vârsta adultului, a avut parte de o întâmplare care nu a fost deloc întâmplătoare, ca să facem un mic joc de cuvinte. Umblând pe cărările munţilor Bucegi, a ajuns într-un loc pe unde nu mai fusese niciodată, deşi cunoştea toate zonele. Se pare că asta seamănă cu o translatare în timp şi spaţiu, adică a pătruns într-o dimensiune paralelă. A căutat un loc să înnopteze acolo şi a găsit intrarea într-o peşteră. După câteva momente a apărut un urs şi neavând altă cale, a trebuit să intre în peşteră, fiind urmărit de urs. Aici imaginea ursului poate semnifica Ursa Mare şi se ştie că steaua Alcor în Ursa Mare se află.

Iar steaua Alcor are legătură cu o altă legendă a dacilor, respectiv războiul celor din Alcor cu cei din Lyra-Vega, iar aici să ne amintim că reptilienii invadaseră sistemul Lyra (conform istoriei galactice transmise prin mulţi mediumi, inclusiv români, în ultimii 20 de ani de către fiinţe din dimensiunile superioare). Mergând tot mai adânc în peşteră deoarece era urmării de urs – acesta putând fi şi un simbol totemic al puterii oferită de cunoaştere, Zamolxe ajunge într-o sală triunghiulară unde vede pe un bolovan mare o nestemată imensă ce strălucea cu irizaţii care luminau ca ziua la amiază. Vrând să folosească nestemata pentru a lovi ursul, o ridică deasupra capului iar în clipa aceea o rază de lumină-energie a ţâşnit din ea lovind ursul care muri pe loc. Apoi din nestemată ieşi imaginea unui spirit – aici o putem interpreta ca un fel de hologramă, care-i spuse lui Zamolxe ce avea să urmeze în viaţa sa.

Zamolxe plecă din peşteră fără nestemată, care era chiar piatra ce avea să devină Piatra Sacră a dacilor. Colindă prin lume în lung şi-n lat, cum s-ar spune plecând din Carpaţi către vestul Europei apoi spre Asia şi Egipt. Mulţi ani străbătu lumea învăţând foarte multe lucruri. Legenda spune că s-a întors în Carpaţi pe când deja avea o barbă mare, albă şi lungă.

Apoi a intrat în peştera unde se găsea Piatra Sacră şi a folosit-o pentru a aduce dacilor prosperitatea şi armonia. În realitate această Piatră Sacră este un teseract care la un moment dat, dincolo de frumuseţea legendei, i-a fost încredinţată de către Consiliul civilizaţiei agathârşilor din constelaţia Dragonului. Prin intermediul ei, şeful Consiliului – acel spirit cu înfăţişare de bătrân apărut din nestemată – a comunicat holografic cu Zamolxe prin timp şi spaţiu.

Această Piatră Sacră, aşa cum a fost ea denumită atunci, este un teseract – adică un cristal imens în care a fost înglobată o tehnologie cuantică prin intermediul căreia liniile spaţio- temporale pot fi schimbate, modificate, modulate astfel încât se poate trece dintr-o lume în alta, dintr-un timp în altul şi chiar dintr-o dimensiune în alta, făcând conexiuni prin deschiderea de portaluri energetice cu alte universuri.

Zamolxe, aşa cum am mai spus noi în revistă, era şi este unul din membrii importanţi ai civilizaţiei agathârşe, care şi-a luat misiunea de a rămâne pe Terra şi de a coordona dezvoltarea civilizaţiei umane – cel puţin ca spirit.

Atâta timp cât dacii au ascultat de Zamolxe şi de învăţătura sa le-a mers bine, şi se poate spune că şi pelasgii înaintaşii geto-dacilor, au fost coordonaţi de Zamolxe. Legenda care povesteşte cum a găsit Zamolxe nestemata în peşteră seamănă mai mult cu o întrupare în care Zamolxe trebuia să-şi reamintească cine este şi să-şi recapete statutul spiritual, aşa cum a făcut Iisus la vremea sa. Atunci când printre daci s-a ivit sămânţa îndoielii, deşi nicăieri nu se menţionează care a fost cauza care a dus la aşa ceva, Zamolxe nu a mai putut să le asigure prin intermediul Pietrei Sacre prosperitatea şi armonia, şi nici protecţia energetică pentru a nu fi ţinta altor neamuri care ar fi râvnit la bunăstarea dacilor.

Şi asta deoarece Piatra Sacră, acest teseract, fusese modulată ca vibraţie pentru a fi în rezonanţă psihică cu energia mentală şi sufletească a dacilor. Altfel spus, energia gândurilor dacilor era îndreptată către Piatra Sacră, aşa cum ne gândim noi azi la Iisus, iar înapoi din această Piatră Sacră vibraţiile veneau înapoi la daci şi astfel această simbioză bazată pe credinţa lor asigura protecţia energetică şi vibraţională a teritoriului.

De aceea până la marea trădare nimeni nu a putut să-i pună pe dacii noştri în dificultate. Şi chiar şi după invadarea Sarmisegetuzei, romanii s-au retras apoi, deci restul Daciei nu a fost ocupat, chiar dacă Sarmisegetuza, ca şi capitală, fusese invadată de romani.

Dar de atunci Piatra Sacră – teseractul cuantic, nu mai emite ca în vremurile acelea şi tot ceea ce s-a întâmplat de la revoluţia din 1989 până acum, se datorează faptului că slugile întunericului caută în continuare o cale prin care să ajungă la această Piatră Sacră a dacilor.

Radu Cinamar, de exemplu, la asta s-a referit când a scris prima carte, Viitor cu cap de mort. Desigur că slugile întunericului, neputând face asta la timp pentru a pune mâna pe teseract, au folosit tot felul de metode pentru a ruina naţiunea noastră.

De ce vor să pună mâna pe teseract, pe Piatra Sacră a dacilor?

Dacă ar fi avut-o, ar fi putut scăpa de pe Pământ – căci civilizaţiile superioare i-au pus pe întunecaţi în carantină – într-un alt univers sau într-un alt timp, de unde după ce s-ar fi dezvoltat ca civilizaţie, probabil ar fi urmat să se întoarcă spre Pământ pentru o nouă invazie, aşa cum au făcut în urmă cu câteva zeci de mii de ani.

Acesta este scopul întunecaţilor, şi stăpânii din întuneric ştiu că Piatra Sacră este aici, pe teritoriul vechii Dacii şi se căznesc să găsească locul, doar-doar ar pune mâna pe ea.

Dar ce nu ştiu ei, este că din locul unde se află, Piatra Sacră – teseractul, comunică deja cu dimensiunile 11 şi 12 şi se pregătesc nişte lucruri ce deocamdată nu pot fi crezute de oameni, dar ele vor veni.

Şi exact cum a spus şi Iisus că lumea nu se va termina până când nu vor trece toate cele proorocite de el, la fel este şi cu Piatra Sacră, ea va schimba multe lucruri începând cu momentul în care Cel Ales va primi vibraţia ei şi o va răspândi în lume.

Şi acesta nu poate fi decât un Spirit Dac. Marii domnitori Români, mai ales cei Iniţiaţi în Iglisia” au ştiut de această piatră şi au folosit puterile ei în folosul neamului. Au murit pentru asta, dar secretul nu a fost trădat niciodată.

 

Mircea Andrișan în cartea sa Octagonul sacru, Horodnic, 2016

 

 

Categorii Articole în românăEtichete , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close